COVID-19 FAQ

Wszystko co musisz wiedzieć przed i w trakcie wyjazdu czarterowego znajdziesz w ogólnym poradniku z linka poniżej.
->->->->BEZPIECZNE WAKACJE <-<-<-<-
Aby zapoznać się z z obowiązującymi informacjami o testach i warunkach wjazdu do wszystkich krajów świata polecamy stronę
Poniżej najczęściej zadawane pytania dotyczące wyjazdów w czasie trwania pandemii. Ta informacja dotyczy zwłaszcza wyjazdów na imprezy biura podróży Funclub
&
Co jeśli dokonam rezerwacji i impreza nie będzie mogła się odbyć z powodu pandemii?

Wszystkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.
&
Czy będą wymagane testy na covid-19?
Do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Funclub nie są wymagane testy. Jeśli którykolwiek z krajów naszej podróży będzie uznawał wykonanie testu za warunek wjazdu, uczestnik nie zostanie obciążony kosztami tych testów. Zostaną one wykonane na koszt organizatora.
&
Czy wymagane jest szczepienie?
Do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Funclub nie są wymagane szczepienia.
&
Co w przypadku choroby w trakcie imprezy?

Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem NNW i KL, w ramach którego finansowane są koszty leczenia z uwzględnieniem leczenia covid-19. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia rozszerzonego ubezpieczenia, obejmującego choroby przewlekłe.
&
Czy noszenie maseczek będzie obowiązkowe?

Uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania obowiązujących procedur sanitarnych. Szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych krajach komunikowane będą przed wyjazdem.
&
Co jeśli okaże się, że uczestnik ma stwierdzony covid-19 przed imprezą?

Po okazaniu zaświadczenia uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.
&
Co jeśli przed wyjazdem uczestnik zostanie objęty kwarantanną?
Po okazaniu zaświadczenia uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.
&
Co daje Kup Sobie Spokój?
Kup Sobie Spokój daje możliwość bezkosztowej rezygnacji bez podawania przyczyny (Zgodnie z regulaminem KSS). Chroni jednocześnie przed dopłatami kursowymi i zmianami cen imprezy.